... ❤ در حسرت مهـــــربانـــے ❤ ...

...خدايا در انجماد نگاههاي سرد اين مردم دلم براي جهنمت تنگ شده است...

دلــم یـک جــای دنـج می خــواهـد...

آرام و بی تـنش

جـایی بـاشــد غـیر از ایـن کـنج تـنهــایی!!

تـا آدم گاهی در آنجــا آرام بـگـیرد...

مـثلا

آغــوش تــو !!


 

+

مخاطب خاض دارد ...

یکشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۲| 18:18 |نســـیم دختـر تنهــــــ♥ــــــایــے | |X-themes